Yükleniyor

Eğitim ve İş Süreçleri Yönetimi

• Eğitim ve iş süreçleri yönetiminde, her bir müşterinin gereksinimlerine ve işletme tipine göre farklılaşabilen bir yapı ile bilgiye dayalı ve analitik bir süreç çizilir ve gerekli işlemler müşteri ile birlikte tespit edilir.
• Tespit edilen bu işlemler doğrultusunda gerekli tanımlamalar yapılmaktadır.Böylece işletmelerin gereksinimlerine göre tanımlanmış bu sisteme olan adaptasyon süreçleri de kısalmaktadır.
• Doğru tanımlanmış bir iş süreci ve buna göre verilen eğitimler sonucunda verimlilik artışının yanı sıra işletmenin ulaşmak istediği hedefe ulaşabilmesi de kolaylaşmış olacaktır.

Perakende Danışmanlığı

• Perakende sektöründe uzun yıllar yer almanın verdiği tecrübe ile uzman danışman kadromuz, öncelikle işletme geçmiş raporları ve müşteri taleplerini aldıktan sonra gerekli analizleri çıkartır ve bir yol haritası belirler.
• İlk günden verimlilik esasına dayalı olarak verimlilik için esas olan sağlıklı veri akışını sağlamak adına gerekli çalışmaları yapar.
• Kurum anayasası, kurum hiyerarşik yönetim şeması,iş akış planları,iş süreçleri takibi, yetkilendirme ve yetki dağılımı gibi gerekli çalışmaları yapar.
• Birim, departman, kategori çalışmaları yaptıktan sonra çalışan yetkili ve personel rolleri belirlenir.
• Gerekli yönetici ve personel eğitimleri birimler bazında verilir.
• Ticari olarak gerekli verimlilik çalışmaları doğrultusunda: Tedarik zinciri, satınalma süreçleri ve mantığı, maliyetlendirme,karlılık analizleri, muhasebeleştirme süreçleri ve raporlamalar yapılır.

İş Analizi ve Raporlama

Perakende sektörü ayrımlarına göre rapor analizleri
İşin analizi ve raporlarla veri setlerinin örtüştürülmesi
Rapor analizleri
Süreçler
Görev Tanımları
Dokümantasyon

Teklif İste