Tanımlar

Başlarken ››
Parent Previous Next


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Tanımlar                                                                                                                                                                                                                                                


Grup Ağacı


Grup ağacı ürünleri kategorilere ayırmak için kullanılır. Bu kategoriler, sektörde takip edilmek istenen ürün ayrıntı grupları şeklinde yapılandırılabilir.

Bir ana gruba istenen kadar alt grup açılabilir ve bu alt gruplar kendi aralarında sınıflandırabilir.

Programın diğer alanlarında hareket imkanını genişleten ve raporlama sisteminde istekleri bir arada çok hızlı bir şekilde alabilecek bir grup yapısı kurmak dikkat edilmesi gereken bir ayrıntıdır.


Ürünler Ana Menü deki sol alt köşede bulunan Alt Sınıfları Dahil Et butonu aktifleştirilirse, ürünler tüm alt grupları ile birlikte ekrana gelir. Eğer istenen alt grup seçilirse de o alt gruba ait ürünler ekrana gelir.


Ürünler Ekranı


Bu ekranın kolonları ürünlerin kodu, açıklaması, birimi, kdv si, satış fiyatı, barkodu gibi özellikleriyle birlikte listelendiği bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda bu kolonları tutup yukarıdaki gruplama çubuğuna taşındığı zaman ürünler o kolon kriterine göre gruplanmış olur.


GAS: Geçen ayki satış


BAS: Bu ayki satış


OS: Ortalama bir günlük satış. Formülü; Ağırlıklı Ortalama Satış hesabına dayanır.


EM: Eldeki miktar


İEM: İade Edilecek Miktar


KEM: Kullanılabilir Eldeki Miktar


Kullanıcı Butonları Fonksiyon Tuşları:


Ekle (insert) : Yeni bir ürün kartı tanımlamak için kullanılır. Seçili olan ürün türündeki bir ürününün sisteme kaydını gerçekleştirecek ekranı açar.


İncele (F6) : Ürünler üzerinde inceleme yapılmak istendiğinde kullanılan tuştur. Değişikliğe imkan vermez .


Değiştir (Enter) : Ürün Kartı üzerinde değişiklik yapılmak istendiğinde kullanılan tuştur. Seçili ürün üzerinde ENTER tuşuna basıldığında değiştirme işlemi başlar.


Kopyala (Ctrl+C) : Var olan bir ürün kartının bir kopyasının ekranını açarak birbirine benzeyen ürünleri hızlı tanımlama imkanı sağlar.


Arama (F7) : Ürün kartlarının; Kodu, Açıklaması, Barkodu, Birimi, Kdv'si, Satış Fiyatı gibi vs bilgiler kullanılarak sorgulanarak, listelenmesi için kullanılan tuştur.


Barkod : Ekranda seçilen ürünün barkod etiketini yazdımak için kullanılan tuştur.


Yazdır (F8) : Ekranda listelenen ürünlerin tanımlı yazıcıdan ekrandaki bilgileriyle birlikte Ürün Listesi Raporu'nu alan tuştur.


Kaydet (F2) : Yapılan işlemi kaydetmeye yarayan tuştur.


Vazgeç (F3) : Yapılan işlemden, kaydetmeden, değişiklik yapmadan çıkmaya yarayan vazgeçme tuşudur.


F9 : Üzerininde bulunan ürün kartı, fatura gibi işlem ve belgeler hakkında daha çok bilgi, rapor ve yapabilecek başka işlemleri gösteren kısayol tuşudur.


F10 : Üzerinde bulunan alana o alanla ilgili çağırılacak bilgileri listeleyen kısayol tuşudur.


ÜRÜNLER


Programın ürünler bölümü , alım satımını yapılan ticari malların tanımlanmasında, takibinde ve her türlü değişiklikle yönetilmesinde kullanılır.


Ürün Kartı tanımlama ana kriter olarak 8 kategoriye ayrılmıştır.


Ürün Türleri:


 1. Standart Ürün
 2. Üst Ürün
 3. Alt Ürün
 4. Mamül Ürün
 5. Hammadde
 6. Mix&Match Ürün
 7. Menü Ürün


Standart Ürün


Alımı ve satımı tek bir barkod üzerinden takip edilebilen  ( burada kastedilen ek barkodlar değildir) alındığı gibi satılan, herhangi bir işlemden geçmeyen, envanter değeri kendine ait olan ticari mallardır. Ürün kaydı bir kere yapıldıktan sonra, tüm takip işlemleri (giriş, çıkış, maliyet v.s.) bu kart üzerinde yapılır. Üretici firma bir değişiklik yapmazsa, ürün kaydında da değişiklik yapılmasına gerek kalmaz.


Üst Ürün – Alt Ürün


Alış fiyatı ve koşulları aynı olup, ama satışa sunulmadan önce işlenen, farklılaşan veya satış barkodlarıyla, satış fiyatları ve koşulları farklı olabilecek ürün kartlarının tanımlanarak, satınalma ve satış takibini kolaylaştıracak ürün tanımıdır.


Örnek: Dana karkas olarak satın alınıp; dana kıyma, dana kuşbaşı, dana bonfile olarak satmak gibi. Dikkat edilirse örnekteki ürünün envanter değeri ile satın alması üst ürün üzerinden yapılır alt ürünler satış durumuna göre barkodu, fiyatı, koşulları değişebilecek bir yapıya sahiptir.

Değişik sektörlerde farklı uygulamalar ile kullanılabilecek bir yapıya sahiptir.


Üst ürününde satıldığı ve belirlenmiş miktarlarda alt üründen bir araya getirildiği durumlarda karma koli uygulaması olarak da kullanılır.


Mamül Ürün :


Bir ticari mal gibi bütün olarak alınmayan üretilen Ürün Kartı tanımıdır. Bir mamül ürün tanımlanırken ürün kartı içerisinde hammadeler ve kullanım miktarları reçete şeklinde girilmesi gerekir.


Hammadde :


Firmanın kendi bünyesinde üretip satışını yaptığı mamül ürünleri oluşturan girdi ürünleridir.

Hammaddelerin Perakende satış koşulları yoktur. Satınalma Yönetimi, Depo ve Mağaza Yönetimleri'nde kullanılabilir.


Mix&Match :


Birden fazla standart ürün, alt ürün veya mamül ürünün bir araya getirilip, ayrı bir ürün şeklinde satışı yapılan ürün kartıdır. Örnek; Yılbaşı Sepeti, Ramazan Paketi, Karışık Kuruyemiş , Karışık Kuru Pasta gibi farklı ürünlerin biraraya gelerek oluşturduğu paket ürünlerdir. Stok girişi, stok fişlerindeki gibi Mix&Match Fiş ile yapılır.


Menü Ürün :


Fast food ve yiyecek içecek sektöründe kullanılan farklı mamül veya standart üründen oluşan ürün tipidir. Müşteri tercihine göre satış esnasında içindeki ürün çeşitleri değişebilir. Menü ürün satışına basıldığında bu seçenekleri gösterir. Örneğin Menü 1 ürününü satıldığı anda, müşteriye içecek  tercihi sorulup satış gerçekleşir. Bu sayede menülerle tercih edilen ürünlerinde stokları doğru şekilde tutumuş olur.


Grup Ağacı Tanımlama


Grup Ağacı seçili durumdayken F9 tuşu veya sağ tuşa basıldığında açılacak ekrandan; Yeni Grup Aç – Grup Değiştir – Grup Sil – Grup Bul işlemleri yapılabilir. Alt grubu olan bir üst grubu silinemez. Seçilen üst grup üzerinde aynı tuş kullanılarak alt grup ağaçları oluşturulabilir.


Ürün Tanımlama


Ürün kartı tanımlamadan önce, ürün türü ve grubu mutlaka seçilmesi gerekir. Bu ürün kategorilerinde sonradan oluşabilecek hataları önlemeyi sağlar.


Yeni Standart Ürün:


Ürün genel bilgilerinde, Ürün Kodu olarak 24 haneli alfanümerik bir alan kullanıcıya sunulmuştur. Bu alanda ürünlerin ana kodları tanımlanabilir. Ürün Kodu geliştirmede program istenildiğinde kullanılabilen SKU ( Stok Kontrol Ünitesi) numarasını otomatik olarak oluşturur.


Örnek:”ÜRÜN.001”  kodlu ürün tanımlanmış olsun.Daha sonra tanımlanacak aynı türde ürünler için Ürün Kodu bölümüne gelip “ÜRÜN.” yazıp CTRL+S tuşuna basıldığında “ÜRÜN.002” ürün koduna ; SKU  otomatik olarak gelir. Yani ürünün ön karakterini girip noktadan sonra CTRL+ S tuşuna  basıldığında bu işlem gerçekleşmiş olur.


Ürün Açıklaması bölümü 51 alfanumerik karakterden oluşabilir.


Açıklamalar bölümünde 20 alfanumerik karakterden oluşan Fatura Fiş Açıklaması ve Etiket Terazi açıklaması alanları isimlerin kısaltılarak ihtiyacı olan alanlarda daha anlaşılır hale getirilmesini sağlar. Resim Bölümünde sağ tuşa basılıp resim yükleme, silme, değiştirme seçeneklerini kullanılarak, Depo,Mağaza,Finans Yönetimi gibi birimlerdeki personelin ürünleri tanıması sağlanır, bunun yanı sıra aynı resimler Web satış ortamında da kullanabilir.


Genel Menüsü:


Katma Değer Vergisi alanında program kullanıcıya üç opsiyon sunmuştur . Alış Kdv'si Satış Kdv'si, Toptan Satış Kdv'si. Bunun sebebini örneklenecek olursa; Bir sigara toptancısının perakende satış yapan bir mağazaya sahip olsun. Sigarayı alırken, farklı bir Kdv oranı Perakende satışta farklı Kdv oranı, Toptan Satışta farklı Kdv oranıyla işlem yapılabilir.


Ürün Durumu; Aktif – Pasif  ürünün alıma ait tüm hareketlerini durdurmaya veya devam ettirmeye yarar. Bir mali dönem içinde alımı veya satışı yapılan, fakat sonra üretimi durmuş veya firma almayı satmayı bırakmış olsa bile, o ürünün mali dönem sonuna kadar kartı silinemez, ama pasif hale getirilerek sistem içinde gereksiz karmaşaların önüne geçilmiş olur. Ürünü Pasif yapmak demek o ürünün Perakende de satmayacağı anlamına gelmez. Ürün pos kasalardan satılıp Myasoft'a gelir. Satışı durdurulmak isteniyorsa ürün içindeki satışı durdur kullanılır. Ürünü pasif yapmanın asıl amacı; satınlama, mal kabül ve sipariş işlemlerini durdurmaktır.


Ağırlık Durumu;

Ana Barkod; Bölümünde ürüne tanımlanacak ana birim barkodu girilir. Eğer tanımlanacak ürün barkodsuz ise tanımlar bölümündeki Barkod Maskeleri tanımlarını yaparak, bu alanda otomatik barkod üretilebilir.


Örnek ; Barkod Maskelerinde barkod bayrağı olarak 22 girilmiş olsun. Ana barkod alanına 22 yazılıp CTRL+B tuşuna basıldığı zaman otomatik olarak barkod maskeleri tanımlarında belirlenen standartta 22 ile başlayan bir barkod üretilmiş olur.


Birimler : Ana birimler ve birim çarpanları, katsayılar; bu alanda girilir. Her birime ayrı barkod tanımlaması yapılabilir. Diğer birimlere farklı miktarlar girerek KOLİ-PAKET-DÜZİNE vs gibi ürüne özel birim miktarları ve barkodları tüm organizasyonda kullanıcıya kolaylık sağlar.


Ek Barkodlar : Ürünler zaman içinde üretici firmalar tarafından yapılan bir uygulama ile pazara aynı ambalaj, aynı fiyat ve tüm özellikleri aynı olduğu halde farklı barkodlarla çıkarılabiliyor. Bu tür durumlarda, Ek Barkodlar bölümü kullanılabilir. Aynı zamanda bu ek barkodlu ürünlerin açıklamalarını kullanıcı istediği gibi değiştirip karmaşaya sebep olmalarını da engelleyebilir.


Eğer programda Müşteri İlişkileri Yönetimi modülü yoksa bu bölümde, aynı üründen miktarını kullanıcının belirlediği adetli satışlarda değişik fiyat uygulamaları yapılabilir.


Renk, Beden : Tekstil vb sektörlerde veya bu tür reyonlarda ürünlerin renk kodları ve beden kodları ile takibini sağlayan bu kriter; tanımlar bölümünden veya ürün kartını tanımlarken de açılabilecek yapıda tasarlanmıştır. Renk beden takibi yapılmak istenen ürünlere özel sipariş kriterleri girilerek stok maliyetlerini azaltma konusunda program kullanıcıya yardımcı olur.


ISBN: Kitap, dergi ve gazete gibi ürünlerin ISBN kodları tanımlanarak kullanabilir. Ön ofis yazılımında MyaPos programını kullanılıyorsa, bu tür ürünlerin satışını, kalan miktarını ve iade takibi de yapılabilir.


Bölüm, Reyon, Tip Kodları : Ürünü tanımlarken bu tür kodlar kullanılarak, değişik ihtiyaçlara cevaplar bulmanın yanında, bu kırılımlar sayesinde rapor çeşitliliği de arttırılabilir. Tanımlar bölümünden önceden tanımlanacağı gibi, ürünün tanımlama aşamasında da oluşturulabilecek kodlardır.


Özel Kodlar : Programda firmaya ait var olan kod alanlarının dışında kullanılabilecek üç adet de özel kod mevcuttur. Bölüm Reyon Kodları'nda olduğu gibi rapor çeşitliliği de bu kodlar sayesinde arttırılmış olur. Tanımlar bölümünden önceden tanımlanacağı gibi , ürünün tanımlama aşamasında oluşturulabilecek kodlardır.


Lokasyon Kriterleri:


Lokasyon Kısıtlama : Tanımlanmış olan ürünün Alınmaması ve Satılmaması gereken lokasyonu gösterir.


Örnek1: Depolarda hiçbir zaman ekmek , süt vb gibi günlük tüketim ürünleri bulundurulmaz ve kullanılmaz. Eger Ekmek Ürün kartında, Depo Lokasyon kısıtlama seçeneği işaretlenirse, depo kullanıcısı ekmek ürün kartını göremez ve hiçbir işlem yapamaz, aynı zamanda depo için bu ürünü sipariş dahi veremez.


Örnek2: Mağazalar kendi arasında herhangi bir kategoriye tabi tutuluyorsa, bazı ürünler X kategorisindeki mağazalarda satılmasın gibi bir uygulamada yapılabilir.


Alan Yönetimi : Bu bölümde yine lokasyon bazlı olarak ürünün asgari , azami stok miktarı girilebilir. Akıl küpü size ilerde ürün satış ve alış devir hızınıza göre bu bölümü dolduracaktır. Bkz;Akıl Küpü

Alan Yönetimi ; Ürünün mağaza, depo gibi lokasyonlarda hangi bölümlerde , raflarda olduğunu girebileceğiniz bölümlerden oluşur. Bu alan 4 bölüm “n” kadar kat mevcuttur.

Alan yönetimi ile ilgili daha fazla bilgi için Mağaza Yönetimi'ne bakınız.


Alış-Satış Fiyatları Menüsü:


Alış Fiyatları:


Tanımlanan depo, mağaza vb ürün hareketlerinin olduğu lokasyonlarda alış fiyatları belirlenebilir. Bu bölümde seçilen lokasyon o ürünün ineceği yer (depo,mağaza vb) anlamına gelir. Değişik lokasyonlara ait farklı alış fiyatları, iskontolar, tedarikçi, fiyat türü, kdv hariç-dahil, para birimi, ödeme günü ve kar oranları düzenlenebilir. Alış fiyatları bölümünde farklı tedarikçilerden farklı fiyat ve diğer koşullar da tanımlayabilir. Alım yapılan tedarikçilerin farklı fiyat türü uygulamaları varsa bu bölümde tanımlanabilir.


Alış fiyatları, bu bölümden daha sonra değiştirilse bile program eski fiyatları tutar ve fiyatın değişim geçmişini kullanıcıya gösterir. Eğer programın Tedarik Zinciri bölümünden bir Alış Sözleşmesi girildiyse o Alış Sözleşmesi'nin tarihi bitinceye kadar elle alış fiyatı değiştirilemez. Aynı durum aksiyonda olan ürünler içinde geçerlidir. Bu durum Tedarikçi Sözleşmeleri ve Aksiyonlar bölümünde daha ayrıntılı olarak anlatılmıştır.


Satış Fiyatları:


Bu bölümün en başında tür seçimi mevcuttur. P perakende satış fiyatı, T toptan satış fiyatı anlamına gelir. Perakende satış fiyatı POS terminallerine, yani mağazalara gidecek fiyattır. Toptan satış fiyatı Myasoft içinde kullanacak toptan satış faturalarına gelecek fiyattır. Ayrıca toptan satış fiyatı belirlemede Cari Grup kullanılarak, farklı grup müşterilerilerine farklı toptan satış fiyatı belirleyebilme imkanıda programda mevcuttur. Toptan satış fiyatı POS kasalara yani ön büro yazılımlarına gitmez.

Satış hareketinin olduğu lokasyonlara özel, aynı veya farklı satış fiyatları girebilir, istenildiği zaman hangi ürünü hangi mağazada hangi fiyattan satıldığına bakılabilir.


Alış Fiyatları bölümünün sonundaki “SF Oluştur” bölümünü kullanarak satış fiyatını kullanıcı istediği gibi veya önceden belirlenen kar yüzdelerine göre otomatik olarak oluşturabilir.

Farklı fiyat türlerine farklı iskonto kullanabilir. Para birimini belirlenip değişik döviz türlerinden satış yapılabilir. Ödeme Günü alanından da, müşteriler firmaya bu fiyat ve bu kriterler üzerinde kaç günde ödeme yapılacağı belirlenebilir. Fiili Kar alanı alış maliyetine göre o satırdaki satış fiyatı ile kıyaslama yapılan kar oranını gösterir.

Web Satış Bilgileri Menüsü:


Bu bölümde eğer tanımlanan ürünün internet üzerinden elektronik satışı gerçekleştirilecekse, bu menü kullanabilir. Bu özelliği kullanmak için Ürün Web Satışı Var butonu aktifleştirilmelidir. Normal fiyatlar değiştiğinde web fiyatının da değişmesi isteniyorsa,  Web Fiyatını Otomatik Güncelle seçeneğini aktif hale getirilir. Bu sayede değişen fiyatlar web sitesinde de değişmiş olur. Bu değişim esnasında istenirse aynı fiyat kullanılabilir, istenirse de girilecek parametrelerle farklı fiyat uygulamaları da yapılabilir.

Ürün Özellikleri Menüsü:


ISO NO : Ürünün var olan Kalite belgesi numarası veya bazı yasal zorunluluklar karşısında yazılması gereken standart kodları bu bölüme yazılabilir.


Üretim Yeri: Ürünün üretildiği İL – İLÇE gibi bilgilerin takip edilebileceği bölümdür.


Üretici Kodu: Alfanumerik 17 karakterden oluşan bir alana sahiptir. Ürün üreticilerinin  verdiği kodları kullanarak fatura irsaliye takibinde daha kolay bir takip sağlanabilir.


ÖTV Oranı : Ürüne ait Özel Tüketim Vergisi varsa bu alandan girilir.


Puan : Alış ve satışlar da kullanılacak, promosyon uygulamalarında ürüne puan tanımlama bu alanda yapılabilir.


En Az Satış Miktarı : Bazı ürünlerin özel durumlarından dolayı belirli adetlerin altında satışına engel olabilmek için bu bölüme istenilen miktar girilir.


En Çok Satış Miktarı : Ürünlerin belirli miktardan fazla, bir seferde satışının engellenebildiği alandır.


En Az Sipariş Miktarı : Bir seferde verilebilecek en az sipariş miktarı belirleyebilir.


En Çok Sipariş Miktarı : Sipariş verme esnasında ürün sipariş miktarının kısıtlayabildiği alandır.


Öneri Sipariş Miktarı : Ürünlere özel sipariş miktarı bu alandan belirlenebilir.


Adetli Satışlar : Miktar Kriteri Yok, Miktar Girilemez, Miktar Girişi Zorunlu ; Kriterlerinden biri seçilere ürünün satışı esnasında miktar girerek satmayı veya tek tek okutarak satma belirlenebilir. Eğer miktar girişi zorunlu olduğu durumda bir adet ürün bile satılsa, ürünü okutmadan önce miktar girilmesi gerekir. Miktar girilemez seçili ise her satılan ürün tek tek cihaza okutularak satışı yapılır. Miktar kriteri yok; da ise ister tek tek ister miktar girerek satış yapılabilir.


Satış Durumu : Ürün; satılamaz, satılabilir, satışı durduruldu ve mix&match bağlantılı ürün olarak olarak tanımlanabilir.


Satıcı  Girişi : Ürün satışı esnasında hangi satıcı tarafından satış yapıldığı takip edilmek isteniyorsa,  bu alan kullanılabilir.


Raf Ömrü : Ürünün rafta kalma süresinin belirlendiği bölümdür.


Alış Satış Bilgileri : Ürün Kartına değiştirme amaçlı girildiğinde, bu alanda kullanıcıya  küçük bilgi ve rapor verilir.


Vergi İadesi Türü : Ürünün vergi iadesinde kimler için geçerli olduğunu belirlenir.


Taksit Durumu : Ürüne taksit yapılıp yapılmayacağını bu bölümde seçilebilir.


İndirimler : Ürünle ilgili tüm indirim koşulları ve indirim tanımlarını yapalabilen alandır.


Etiket Ayrıntıları : Ürünün ambalajındaki kg veya lt'si girildiğinde 1 kg/lt fiyatını hesaplayıp, bu bilginin etiketlerde çıkması için kullanılabilir.


İndirim Puan Katsayıları : Ürüne uygulanacak indirimlerdeki puan katsayıları bu alandan tanımlanabilir.


Boyutlar : Ürünün taşıma ve depolama hacimlerine göre yer hesaplamaları yapabilmek için kullanılır. En, boy, yükseklik ve ağırlık durumlarının girildiği alandır.

Muhasebe Kodları Menüsü :


Ürüne ait muhasebe bağlantı kodlarının girildiği alandır.


Rakip Ürünler Menüsü:


Ürünün rakip ürünlerinin belirlendiği alandır. Rakip ürünler belirlendiğinde kullanıcıya kıyaslama ve raporlama imkanları ile daha geniş bir takip imkanı sağlanır.


Kayıt : Asgari bir ürün tanımlama aşamaları bittiğinde yani Ürün Kodu, Açıklaması, KDV, Ana Barkodu, Birimi ve Satış Fiyatı bilgileri gibi zorunlu alanlar girildikten sonra Kayıt butonuna basıldığında ürünün sisteme kaydı yapılmış olur. Kısa yolu F2 tuşudur.


Vazgeç :Ürün kartının içinde yapılan değişiklerin kaydı yapılmadan, çıkmak için kullanılan butondur. Kısa yolu F3 dür.

TEDARİK ZİNCİRİ ANA MENÜ        

ALIŞ SÖZLEŞMELERİ


Tedarikçi tanımlarının, tedarikçi sözleşmelerinin ve tedarikçi üzerinden ürünlerin tanımlarının yapıldığı alandır.


Alış Sözleşmeleri menüsü kolonlarında grup, kod ve unvanı mevcuttur, Bu kolonlar yukarıdaki gruplama çubuğuna taşşındığında kolon kriterlerine göre gruplama yapılmış olur. Aynı zamanda bu üç kritere göre tedarikçi araması da yapılabilir.


Ekle (insert) : Yeni bir tedarikçi tanımlamak istendiğinde, bu buton kullanılabilir. Kısa yolu (insert) tuşudur.


İncele (F6) : Seçili bir tedarikçi üzerinde bir değişiklik yapmadan incelemeye yarayan butondur. Kısa yolu (F6) tuşudur.


Değiştir (enter) : Seçili olan detarikçi üzerinde değişikler yapılmak istendiğinde kullanılan butondur. Kısa Yolu (enter) tuşudur.


Çıkar (delete) : Seçili olan tedarikçi kartını sistemden silmek için kullanılır. Fakat hareket görmüş bir tedarikçi kartını silmek yerine “Pasif” yapmak daha avantajlıdır. Kısa yolu (delete) tuşudur.


Kopyala (Ctrl+C) : Seçili ürünün özelliklerinde bir ürün oluşturmak amacı ile kullanılan butondur. Kısa yolu (Ctrl+C) tuşlarıdır.


Cariye Bağlı Ürünler : Bu buton kullanıcıyı ürünler ana menüsüne götürür. Bu menüde o cariye bağlı ürünler görülebilir, istenirse ekleme- değiştirme gibi yetki dahilinde olan işlemler de gerçekleştirilebilir.


Satınalma bölümü için tedarikci olan tüzel kişilik finans bölümü içinde cari hesap çalışılacak olan bir firmadır.


Kodu : Alfanumerik 17 karakterden olşan bir kod alanı mevcuttur. Bu alanda tedarikçilere özel bir kod oluşturulabilir ve takip sistemi kolaylaştırılabilir.


Ünvanı : Tedarikçiye ait firma isminin girildiği 43 karakterlik bir alandır.


Durumu : Tedarikçi kartını kullanımda veya kullanım dışı bırakılabileceği bir seçim alanıdır.


Kart Tipi : Tedarikçiyi alıcı, satıcı veya alıcı+satıcı şeklinde cari hesap çalışma prensibi belirlenebileceği bir opsiyon sunan alandır.


Genel Menüsü;

Cari Grup : Tanımlar bölümünden oluşturabildiğiniz gibi yeni kayıt esnasında da tanımlayabilecek bu alan tedarikçileri çeşitli şekilde gruplamaya yarar.


Bölüm : Tedarikçiler kendi alanlarında da bölümlere ayrılabilirler.


Kategori : Satınalma veya satış sisteminde kategori yönetimi kullanılıyorsa bu bölüm kullanılarak tedarikçilerinde kategorileri belirlenebilir.


Hesap Kodu : Muhasebe hesap kodunun girildiği alandır.


İletişim : Adres, ilçe, şehir, ülke, posta kodu, telefon, fax, URL, mail, yetkili ve mobil telefon gibi iletişim bilgilerinin girildiği alandır.


TİCARİ BİLGİLER :


Teslim Şekli : Ürün teslim şekillerini tanımlayarak ürün sevk işlemleri esnasında uygulanacak hizmet şeklinin belirlendiği alandır.


Taşıyıcı Firma : Tedarikçi veya cari hesabın anlaşmalı olduğu bir taşıyıcı firma varsa bu bilgiyi önceden girip depo ve sevk işleminin başlayacağı lokasyona taşıyıcı firmanın kim olduğu bildirilebilir.


Vergi No, Adı, Kodu ; Tedarikci veya cari hesabın vergi dairesi ve numarasının tanımlandığı alandır.


Ödeme Tipi : Tedarikçiye veya cari hesaplara yapılacak ödemeler ve tahsilatların tiplerinin tanımlandığı alandır.


Para Birimi : Tedarikçiler şayet değişik bir para birimi ile çalışıyorsa bu bölümde farklı döviz türleri tanımlanabilir.


Banka Hesapları : Tüm banka hesaplarını bu bölümden tanımlanabilir ve gerekli bölümlerde otomatik kullanımını sağlanabilir.

Risk Bilgileri : Risk limitleri bu bölümden tanımlandıktan sonra, çalışma esnasındaki uyarılar ve işlem yapma durumları gibi kriterler bu bölümden belirlenebilir. Sipariş, İrsaliye ve diğer işlemler de risk limiti aşımında kullanıcının yapacağı işlemleri ayarlanabilir. İstenirse işlem durdurulabilir, uyarı verdirilebilir veya devam ettirebilir. Risk limiti aşımı bakiyesinde nelerin hesaba katılacağı belirlenebilir; bakiye ve bakiye toplamları üzerine işlemler kontrol edilebilir.

Parametreler : Bu bölümde toplu faturalama kuralları, parçalı siparişlerdeki sevk durumu, fatura yazım  miktarı, sipariş sıklığı ve günleri belirlenebilir.

Şubeler : Bu bölümde tedarikçi veya cari hesabın şube adresleri ve yetkililerinin yanı sıra adres ve iletişim bilgilerini de girilebilir.


Kayıt (F2) : Asgari bir tedarikçi tanımlama aşamaları ; kodu, ünvanı bilgileri gibi zorunlu alanlar girilip kayıt butonuna basıldığında tedarikçi kartı sisteme kayıt edilmiş olur. Kısa yolu F2 tuşudur.


Vazgeç (F3) : Tedarikçi kartının içinde yapılan değişikleri kayıt etmeden, çıkmak için kullanılan butondur. Kısa yolu F3 dür.


Tedarikçi Sözleşmeleri : Sözleşmeler ana menüsündeki kolonlarda türü, grubu, başlangıç tarihi, bitiş tarihi açıklaması ve uygulama durumunu görebilir, isterseniz bu kolonları gruplama çubuğuna taşıdığınızda istemiş olduğunuz kritere göre gruplamış olursunuz.

Eğer ürüne bu bölümden sözleşme yapılmışsa, ürünün kart içinden sözleşme bitene kadar fiyatını değiştiremezsiniz. Fiyat değişikliğine ihtiyaç duyduysanız bu sözleşme tadilata uğramış anlamına gelir ve ek veya özel bir sözleşme yaparak bu hareketi gerçekleştirebilirsiniz. Tedarik zinciri bölümü kurumsal olan işletmeler için tasarlanmıştır.


Sözleşme Türü : Yapılacak olan sözleşmenin tedarikçi bazlı mı ürün bazlı mı olduğunu belirleyen sözleşme türüdür.

Sözleşme Grubu : Üç değişik sözleşme grubu vardır. Ana sözleşme, ek sözleşme  ve özel sözleşme olarak belirlenmiştir. Tedarikçilerinizle sene başlarında yaptığınız sözleşmeyi ana sözleşme , zaman içinde ana sözleşmeye gereken tadilat ve değişikleri yapan sözleşmelere ek sözleşme ve dönemsel bazı değişikliklerde kullanabileceğiniz sözleşmeye de özel sözleşme olarak kullanabilirsiniz.


Ekle (insert) : Seçilen sözleşme türü ve grubundan sonra ekle butonuna bastığınızda o kriterlerde bir tedarikçi sözleşmesi ekleyebilirsiniz. Kısa yolu (insert ) tuşu dur.


İncele (F6) : Daha önce yapılmış bir tedarikçi sözleşmesini seçerek inceleme yapma butonudur. Kısa yolu F6 tuşu dur.


Değiştir (enter) : Daha önce yapılmış bir tedarikçi sözleşmesini seçerek değiştirme butonudur. Fakat sadece kayıt edilmiş sözleşmeleri değiştirebilirsiniz eğer sözleşme uygulanmış ise bu sözleşmeyi değiştiremezsiniz. Böyle bir durumda ek bir sözleşme yapmanızı öneririz. Kısa yolu (enter) tuşudur.


Çıkar (delete) : Kayıtlı sözleşmeleri silmek amaçlı kullanılır. Uygulanmış sözleşmeleri silemezsiniz. Kısa yolu (delete) tuşu dur.


Kopyala (Ctrl+C) : Daha önce yapılmış bir tedarikçi sözleşmesini seçerek onun bir kopyasını oluşturan butondur. Kısa yolu (Ctrl+C) tuşlarıdır.


Arama (F7) : Sözleşmeler arasında kolon kriterlerin seçip ve bunlara  göre arama yapan butondur. Kısa yolu F7 tuşu dur.


Yazdır (F8) : Seçmiş olduğunuz sözleşmeyi yazıcıdan çıktısını alan butondur. Kısa yolu (F8) tuşu dur.


Ürün Bazlı Ana Sözleşme : Sözleşme türü ürün bazlı, grubu ana sözleşme iken ekle butonuna basıldığında, Ürün bazlı ana sözleşme ekranı açılır. Bu açılan yeni sözleşmede, sözleşme yapılacak tedarikçi seçilir. Sözleşme yapılacak tedarikçinin yetkili ismi alanı 34 karakterlidir. Açıklama alanına o sözleşmeye ait özel açıklama 50 karakter kullanılarak girilebilir. Daha sonra sözleşmenin geçerli olacağı lokasyonlar seçilir.

Sözleşmeye ait başlangıç ve bitiş tarihlerinin girilmesi gerekir. Geçmiş tarihli ürün bazlı bir sözleşme yapılamaz. Sözleşme bilgilerini girdikten sonra ürünler tek tek veya toplu olarak sözleşmenin içine seçilebilir. Fiyat türü, Para birimi, Kdv hariç/dahil durumu, Alış fiyatı girilebilir. Aynı satırda kullanılacak satır iskontoları sayısı 6 adettir. Net fiyat bilgi amaçlıdır, Mal fazlası ve miktarı ürünün kaç adet alındığında kaç adet ücretsiz olarak verildiğini gösterir. Hediye ürün o üründen kaç adet alındığında hediye üründen kaç adet ücretsiz alınabileceği tanımlarının yapıldığı alandır. Ödeme menüsünde ödeme türü seçeneği ile o sözleşmenin ödeme esnasında uygulanacak özel durumlarını belirlenebilir. Eğer yeni mağazaların ilk ürün alımlarında sabit değerler veya o siparişe ait özel iskontolar varsa bu alanda tanımlanabilir.


Ciro primi olarak belirleyeceğiniz tarihler arasında o ürünlerin gerçekleşen cirolarından özel primler varsa, bir anlamda kotalı çalışmalarınızın primlerini bu bölümde tanımlayıp takibini yapabilirsiniz.

Dönem sunu iskontoları tedarikçi firmaların fiyat farkı olarak adlandırdıkları geri dönüşüm iskontolarıdır. Bu iskontoda baz alınacak miktar satın alma adeti veya satış adeti olabilir. Hangisinin baz alınacağı tedarikçi ile olan anlaşmaya bağlıdır.


Kaydet (F2) : Yapılan sözleşmeyi kaydeder. Kısa yolu (F2) tuşudur.


Vazgeç (F3) : Yapılan değişiklikleri veya sözleşmeyi kaydetmeden çıkış içindir. Kısa yolu (F3) tuşudur.


Uygula (F12) : Sözleşmeyi uygulamaya almak için kullanılan butondur. Eğer sözleşme başlangıç tarihi geçmiş bir tarih veya gelecekteki bir tarih ise belgeyi uygulayamazsınız. Başlangıç tarihi gelecek bir tarihe ait olarak yapmış olduğunuz sözleşmeler o tarih geldiğinde sizi uyarır ve uygulanması gereken bir veya birden fazla sözleşme olduğunu hatırlatarak uygulama ekranını açar.


Ürün bazlı ek sözleşme ve özel sözleşme aynı ana sözleşme gibidir ve ana sözleşmenin yerini alırlar.


Tedarikçi Bazlı Sözleşme : Bu sözleşmede ürün hareketine bağlı olmayan ve seçilen tedarikçiden alınan tüm ürünler için geçerli olan koşulların tanımlandığı sözleşme şeklidir. Seçilen tedarikçi ile istenilen tarihler arasında geçerli olacak bir sözleşmedir. Geçmiş tarihli veya gelecek tarihli sözleşmeler uygulanamaz. Gelecek tarihte yürürlüğe girecek bir belge yapıldığında da o tarih geldiğin de program kullanıcıyı uyararak uygulanacak sözleşmelerin olduğunu hatırlatır. Ödeme durumu belirlenerek ödemeye bağlı iskontolar girebilir. Dönemsel ciro primleri uygulaması var ise gerekli tanımlamalar yapılarak uygulamanın takibi yapılabilir. Tedarikçi ile sürekli baz alınan bir iskonto varsa dip iskontolar olarak sisteme girilebilir.


Kaydet (F2) : Yapılan sözleşmeyi kaydeder. Kısa yolu (F2) tuşudur.


Vazgeç (F3) : Yapılan değişiklikleri veya sözleşmeyi kaydetmeden çıkış içindir. Kısa yolu (F3) tuşudur.


Uygula (F12) : Sözleşmeyi uygulamaya almak için kullanılan butondur. Eğer sözleşme başlangıç tarihi geçmiş bir tarih veya gelecekteki bir tarih ise belge uygulanamaz. Başlangıç tarihi gelecek bir tarihe ait olarak yapılaan sözleşmeler o tarih geldiğinde kullanıcıyı uyarır ve uygulanması gereken bir veya birden fazla sözleşme olduğunu hatırlatarak uygulama ekranını açar.


Raf Payı – Gondol Havuz – İnsört :


Bu bölümler tedarikcilerin firmaya dönemler içinde çeşitli uygulamar için hakediş verdiği Hizmet Bedeli diye adlandırılan geleceğe ait kesilecek faturaların takibi amaçlı kullanılır.

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ


Alış Sözleşmeleri'nden kaynaklanan DS(Dönem Sonu) kesilecek olan FF(Fiyat Farkı) Faturaları İşlem günü gelene kadar bu bölümde tutulur. Günü geldiğinde Akıl Küpü tarafından programa girişte kullanıcı uyarılır. Bu bölümdeki FF ve Hizmet faturalarından aynı Cariye ait olanlar istenirse birleştirilerek tak fatura şeklinde kesilebilir.

Menü iki şekilde kullanılabilir ;


 1. Solda Tedarikciler , Sağda İşlemler
 2. Tüm işlemler


F9: İncele, Bul, Yazdır, Fatura Kes, Kayıt Sayısı, Kayıt Bilgisi, Güncelle,  Öndeğerler işlemleri yapılabilir.


Hepsini Göster: Bu buton işaretli olmadığında, menü birinci şekilde ekrana gelir. Eğer bu buton işaretlenirse menü ikinci şekilde ekrandadır.


Tür: Dönem sonu beklenen işlemin türüdür. Alınan Fiyat Faturası ve Hizmet Satış Faturası olmak üzere 2 çeşit dönem sonu beklenen işlem türü vardır.


Tarih: FF Faturasının veya Hizmet Faturası'nın kesileceği tarihi gösterir.


Fiş No: Programın ürettiği aynı zamanda barkod olan 13 haneli fiş takip numarasıdır.


Belge No: Faturanın bastırılacağı zaman girilecek Belge numarasıdır. Belge numarası iki faturada da aynı girilirse Myasoft kullanıcıyı uyaracaktır. Ama istenirse aynı Belge nosu  iki faturada da kullanılabilir. Bunun için gelecek uyarı ekranına Tamam denilip kayıt gerçekleştirilmelidir. Bu uyarının amacı (tekrarlanan)mükerrer fatura kaydını engellemektir. Ama zaman içinde gerçekten aynı belge numarasına ait faturalar olur ise bu faturanın da kaydını tutabilmek için de bu sistem uygulanmıştır.


Hareket Kodu: Yönetim sistemi içinde faturalarda kullanıcıya özel uygulamalar için kullanılabilecek kodların girilebildiği alandır.


Stok Maliyetleri: Alınan FF faturasının bakiyeleri azaltacağı veya arttıracağını gösterir. Örneğin; firma bir tedarikci ile kestiği Mal Alım faturası sonunda, bu fiyatlarda ekstra bir iskonto verdi ise; bu bölüm Azaltılacak olmalıdır. Eğer kestiği mal alım faturası üzerine, fiyatı yükseltip FF Faturası kesti ise bu bölüm; Artırılacak olmalıdır.


Lokasyon : FF Faturası veya Hizmet Faturası'nın hangi mağaza, depo vb. lokasyona kesildiğini gösterir.


Cari: Bu faturanın hangi tedarikci cari hesabına ait olduğunu gösterir.


Sıra: Hareket satırının en solunda yer alan bu bölüm satır hareket sıra nosudur.


Barkod: FF Faturası veya Hizmet Faturası'na tatbik olunmuş olan ürünün ana barkododur.


Ürün Kodu: FF Faturası veya Hizmet Faturası'na tatbik olunmuş olan ürünün kodudur.


Ürün Açıklaması: FF Faturası veya Hizmet Faturası'na tatbik olunmuş olan ürünün açıklamasıdır.


Bağlı Fatura: Gerçekleşecek bu FF Faturası veya Hizmet Faturası'nın gerçekleşme sebebi olan Mal Alım Faturasının Fiş Numarası ve o faturadaki satır numarasıdır.


FF Oran: O satırda buluna ürünün FF Faturasında kesilecek fiyat oranıdır.


Tutar: Fatura Kdv hariç tutarıdır.


KDV:  FF Faturası'ndaki Kdv oranıdır.


KDV Tutar: FF Faturası'ndaki Kdv tutarıdır.


Net Tutar: Kdv dahil toplamdır.


Kota İşlemleri


Tedarikci firmaların, belirli tarihler arası firma alımlarına göre miktarsal fiyatsal çeşitli uygulamalarla iskonto,hediye ürün vermeleri gibi vaat ettikleri şeylerin gerçekleşme miktar ve ölçülerini takip eden sözleşme türüdür.


F9: Ekle, İncele, Bul, Yazdır, Fatura Kes, Kayıt Sayısı, Kayıt Bilgisi, Güncelle,  Öndeğerler işlemleri yapılabilir.


Hepsini Göster: Bu buton işaretli olmadığında menü birinci şekilde ekrana gelir. Eğer bu buton işaretlenirse menü ikinci şekilde ekrandadır.


Menü iki şekilde kullanılabilir ;


1)Solda Tedarikciler , Sağda İşlemler

2)Tüm işlemler


Birinci menü kullanımında tedarikiçi işlemleri de yapılabilir. Bu işlemler şunlardır.


Ekle (insert) : Tedarikci cari hesap kartı eklenebilir. Kısa yolu (insert ) tuşudur.


İncele (F6) : Tedarikci cari hesap kartını incelemeyi sağlayan butondur. Kısa yolu F6 tuşu dur.


Değiştir (enter) : Daha önce açılmış bir tedarikçi cari hesap kartı değiştirme butonudur. Kısa yolu (enter) tuşudur.


Çıkar (delete) : Kayıtlı Tedarikci cari kartını silmek amaçlı kullanılır. Hareket görmüş cari hesap kartları silinemez. Kısa yolu (delete) tuşudur.


Kopyala (Ctrl+C) : Daha önce yapılmış bir tedarikçi cari hesap kartını seçerek onun bir kopyasını oluşturan butondur. Kısa yolu (Ctrl+C) tuşlarıdır.


Arama (F7) : Tedarikci kolon kriterlerini seçip ve bunlara göre arama yapan butondur. Kısa yolu F7 tuşudur.


Yazdır (F8) : Tedarikci cari hesap kart kayıtlarını yazdıran butondur. Kısa yolu (F8) tuşudur.


Cariye Bağlı Ürünler : Seçili tedarikciden alınan ürünlerin listesini ekrana getirir.


Kota Grubu:  İki çeşit Kota Sözleşmesi yapılabilir; Cari Bazlı, Ürün Bazlı.


Ürün Bazlı Kota Sözleşmesi:


Sözleşme içine girilen ürünlerin belirtilen tarihler arasında miktarsal veya fiyatsal alım miktarlarının kotası girilen ve bu girilen kritere göre alım işleri yapıldığında artan barlar şeklinde takip eden bir menü yapısı içerir.

Fiş No: Programın ürettiği aynı zamanda barkod olan 13 haneli fiş takip numarasıdır.


Cari Kodu, Cari Ünvanı: Alış Kota Sözleşmasi yapılan Tedarikci Cari Kartı  seçim bölümüdür.


Başlangıç-Bitiş Tarihi: Sözleşmenin geçerlilik tarihidir. Yani bu süreler içinde oluşan alımları takip edecek anlamına da gelir.


Ürün Bazlı Kota Belirle Butonu: Sözleşmeye girilen ürünlerin herbir satırına ayrı ayrı miktar veya fiyat takibi yapar veya sözleşmeye girilen ürünlerin hepsinden tek miktar veya fiyat takibi yapacağı anlamına gelir. Bu bölüm deaktif yapılırsa  Kota Kriterleri Aktif olur ve bu bölümün doldurulması zorunlu hale gelir.


Prim: Takibine başlanan kota miktar ve fiyatları, hedeflenen süre içinde gerçekleştiği zaman alınacak prim tanımı bu bölümde yapılır. Prim; Hediye ürün veya Ciro Primi olarak seçilir.

Bu bölümde Hediye ürün seçilirse; Hediye ürünün ücretsiz olarak verileceği bir sipariş oluşur. Lokasyon bu siperişin verileceği lokasyon anlamına gelir. Prim eğer ciro primi ise; alımlardan % iskotolu olacak bir FF Faturası kesilir; eğer Tutar seçilmiş ise girilen tutar kadar FF Faturası kesilir.


Cari Bazlı Kota Sözleşmesi:


Herhangi bir ürün seçimi olmadan, Tetarikci cari hesabından alınacak tüm alımları içeren kota sözleşmesidir.Diğer tüm özllikleri ürün bazlı kota sözleşmesinin aynısıdır.


Fiyat Değişim Belgeleri


Bir evrak kayıt formatında satış fiyatlarını değiştirebileceğiniz belge tipidir. Alış maliyetlerini görüp satış fiyatları belirlenebilir, yapılan değişikliklerin geçmişi raporlanabilir.

Menü kolonları Belge No, Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi, Açıklama, Durumu olarak bölümlenmiştir.


Ekle (insert) : Ekle butonuna basıldığında yeni bir Fiyat Değişim Belgesi ekranı açılır. Kısa yolu (insert) tuşudur.


İncele (F6) :  İncele butonuna basıldığında seçmiş olduğunuz Fiyat Değişim Belgesi'nin içeriğini değiştirmeden inceleme yapılabilir. Kısa yolu F6 tuşudur.


Değiştir (enter) : Değiştir butonu seçilen Fiyat Değişim Belgesi'nde değişiklikler yapmak için kullanılır. Uygulanmış bir fiyat değişim belgesini değiştirilemez.


Çıkar (delete) : Seçilen Fiyat Değişim Belgesi'ni silmek için kullanılan butondur. Uygulanmış bir Fiyat Değişim Belgesi  silinemez.


Kopyala (Ctrl+C) : Seçilen Fiyat Değişim Belgesi'nin bir kopyasını oluşturup çeşitli değişikliklerin kolayca yapılmasına imkan sağlar. Kısa yolu Ctrl+C tuşlarıdır.


Arama (F7) : Kolon kriterlerine göre aranan Fiyat Değişim Belgesi'ni bulmak için kullanılan butondur. Kısa yolu (F7) tuşudur.


Yazdır (F8) : Seçilen Fiyat Değişim Belgesi'nin ekrana veya yazıcı çıktısını almayı sağlayan butondur. Kısa yolu (F8) tuşudur.

Yeni Fiyat Değişim Belgesi :


Fiş No : Belgeye program tarafından verilen kod numarasıdır.


Belge No : Fiyat Değişim Belgesi oluştururken verilen evrak takip numarasıdır.


Başlangıç : Belgenin geçerlilik süresinin başlayacağı tarih ve saattir.


Bitiş :  Belgenin geçerlilik süresinin biteceği tarih ve saattir.


Açıklama : Belgeye özel verebilecek tanım bilgisidir.


Lokayon : Fiyat Değişim Belgesi'nin hangi lokasyonlarda, veya mağazalarda  uygulamaya gireceği bilgisinin seçilebildiği alandır.


Alış Fiyat Türü : Düzenlenen Fiyat Değişim Belgesi'nde kullanılacak Alış Fiyat Türü belirlendikten sonra bu alış fiyat türü tüm belge için geçerli olacaktır .Farklı ürünlere farklı Alış Fiyat Türü belirlenecekse onun için de ayrı bir Fiyat Değişim Belgesi düzenlenmesi tavsiye edilir.


Satış Fiyat Türü : Düzenlenecek Fiyat Değişim Belgesi'nde kullanılacak Satış Fiyat Türü belirlendikten sonra bu satış fiyat türü tüm belge için geçerli olacaktır. Farklı ürünlere farklı Satış Fiyat Türü belirlenecekse onun için de ayrı bir Fiyat Değişim Belgesi düzenlenmesi tavsiye edilir.


KDV : Düzenlenecek Fiyat Değişim Belgesi içinde kullanılacak fiyatların KDV Hariç veya Dahil olabilme kriterleri buradan belirlenebilir.

Belge İçine Ürün Getirme : Fiyat Değişim Belgesi içinde iken; Ürün Kod ve Ürün Açıklama Bölümlerinde F10 tuşu ile veya seçilmek istenen ürünün baş harf karakterlerinin bazılarını girip daha sonra F10 tuşuna basıldığında, girilen karakterlere göre de bir anlamda arama yaparak ürünler ekranından ürün seçimi yapılabilir. ÖRNEK: Ürün Kod alanındayken “Beyaz” yazıp F10 a basarsanız Ürün Kodunun başında Beyaz kelimesi geçen tüm Ürünleri listelenir.


Ürün Seçim Ekranı : Bu ekran, aynı ürünler ekranı gibidir. Ama Ekleme, Değiştirme vs gibi işlemler yapılamaz. Grup ağacından da seçilen ürünlere ulaşılması mümkündür.


Hepsini Seç : Bu buton ekranda listelenen tüm ürünleri belge içine getirir.


Seç (enter): Bu buton seçilen ürünü belge içine getirir. Kısa yolu ENTER tuşudur.


Cari Kod : Ürün kartı tanımlanırken, tanımlanmış olan veya sözleşmesi olan tedarikçidir.


Alış Maliyeti : Ürüne karttan veya herhangi bir sözleşmeden girilen, Alış Fiyatı'ndan iskontolar düşülmüş, KDV seçime göre eklenmiş veya eklenmemiş net maliyettir.  


Alış PB : Alış Fiyatı Para Birimidir.


Hedef Kar : Ürün için hedeflenen veya belirlenen kar oranıdır.


Eski SF : Şuan geçerliliğini sürdüren satış fiyatıdır.


Yeni SF : Kullanıcı tarafından girilen o anki belgedeki satış fiyatıdır.


Uygulama Parametreleri:


Hedef Kar Uygula : Bu parametre daha önceden ürünlere Hedef Kar belirlenmişse kullanılabilecek bir opsiyondur. Alış Maliyeti üzerine Ürün kartında belirlenen Hedef Kar'ları koyup Satış Fiyatı belirlemek için kullanılır.


Diğer Parametreler : Eğer Hedef Kar uygulaması kullanılmıyorsa, Alış Maliyeti veya Satış Fiyatı baz alınarak İndirim veya Artış yapılabilir. Bu artış yüzde veya sabit bir tutar olabilir. Bu kriterleri belirleyip HESAPLA butonuna bastıldığında Fiyat Değişim Belgesi'ndeki tüm ürünlere, seçilen kriterlere göre yeni Satış Fiyatı belirlenmiş olur.


Uygula (F4) : Bu buton düzenlenen Fiyat Değişim Belgesi'ni bir daha değiştirilemez ve silinemez şekilde geçerli olarak kaydeder. Bir Fiyat Değişim Belgesi'nin uygulanması için başlangıç tarihinin, uygulama tarihi olması gereklidir. Geçmiş veya gelecek başlangıç tarihli bir belge uygulanamaz. Gelecek tarihli yapılan fiyat değişim belgelerinin başlangıç tarihi geldiğinde sistem kullancıyı uyarır.


Listeyi Sil : Fiyat Değişim Belgesi düzenlenmesi esnasında belge içine çağrılmış ürünlerin tamamını belgeden yok edip başka ürünler seçilmek istendiğinde kullanılan butondur. Kısa yolu yoktur.


Yazdır (F8) : Fiyat Değişim Belgesi'nin ekran veya yazıcı çıktısını sağlayan butondur. Kısayolu F8 tuşudur.


Kaydet (F2) :  Fiyat Değişim Belgesi'ni kaydetmede kullanılan butondur. Kısayolu (F2) tuşudur.


Vazgeç (F3) : Belgeyi kaydetmeden çıkmak için kullanılan butondur. Kısayolu (F3) tuşudur.

Sipariş Föyleri


Bu bölümde Tedarikcilere verilecek ürün siparişleri föyler şeklinde oluşturulur. Myasoft kullanıcıya sipariş verme aşamasında çok kapsamlı ürün ve cari bilgileri yanı sıra öneri sipariş oluşturma seçenekleri de sunar.


ÖS: Öneri Siparş anlamına gelir. Bir sipariş föyü ilk kaydedildiğinde ÖS olarak gelir ve durumunda öneri yazar.


SE: Sipariş Emri demektir . Öneri bir siparişin üzerinde F9'a basıp sipariş emri verilirse; sipariş, SE'ye ve durumu Bekleyen sipariş haline gelir.


T: Siparişin mağazalar tarafından talep föyü olarak girildiğini gösterir.


F9 Kısa Yol Tuşunda ve Menü Sol Alt Köşesinde Bulunan Butonların Özellikleri:


Ekle (insert) : Ekle butonuna basıldığında yeni bir sipariş föyü ekranı açılır. Kısa yolu (insert) tuşudur.


İncele (F6) :  İncele butonuna basıldığında seçilen sipariş föyünün içeriğini değiştirmeden inceleme yapılabilir. Kısa yolu F6 tuşudur.


Değiştir (enter) : Değiştir butonu seçilen sipariş föyünde değişiklikler yapmak için kullanılır. Durumu teslim alındı olan bir sipariş föyünde değişiklik yapılamaz.


Çıkar (delete) : Seçilen sipariş föyünü silmek için kullanılan butondur. Durumu teslim alındı olan bir sipariş föyünü silinemez.


Kopyala (Ctrl+C) : Seçilen sipariş föyünün bir kopyasını oluşturup çeşitli değişiklikleri kolayca yapmaya imkan sağlar. Kısa yolu Ctrl+C tuşlarının kullanımıdır.


Arama (F7) : Kolon kriterlerine göre aranan sipariş föyünü bulmak için kullanılan butondur. Kısa yolu (F7) tuşudur.


Yazdır (F8) : Seçilen sipariş föyünün ekran veya yazıcı çıktısını almayı sağlayan butondur. Kısa yolu (F8) tuşudur.


Muhasebe Kodları: Seçilen sipariş föyünün mahsup fişi kodlarının girildiği ekrandır.


Lokasyon Dağıtım Bilgileri: İniş yerinden sonra siparişin içindeki ürünleri istenen miktarlarda farklı lokasyonlara sevk edilmesini sağlayacak özelliktir. Örneğin; depoya inen bir siparişin içindeki ürünü beş değişik mağazaya sevk edilmesini sağlar. Yani o beş mağaza için depo lokasyonuna o üründen istenen miktarlarda, lokasyonlar arası Talep Föyü girilmiş olur.


Sipariş Konsolide Raporu: Birden fazla sipariş seçilerek içlerinde aynı olan ürünleri birleştirerek toplu raporunu veren seçenektir.


Kayıt Sayısı: Kaç adet sipariş föyü olduğunu gösterir.


Kayıt Bilgisi: Siparişi ilk kaydeden ve son değiştiren kullanıcıyı gösterir.


Güncelle: Menüde uzun süre beklediyseniz ve o ara başka kullanıcılar tarafından sipariş föylerinde yapılan son değişiklikleri ekranda güncelleme işine yarar.


Öndeğer: Sipariş föyleri ana menüsünü öndeğer yapısına taşır.


Kapat (F3): Sipariş Ana Menüsü'nde çıkar.


Sipariş Föyü Ana Menü Kolonları:


Tür: Bu menüde en sol köşede gelen kolon, siparişin kayıt şeklidir.


Fiş No: Myasoft'un her sipariş için ayrı ayrı ürettiği on üç haneden oluşan föy takip numarasıdır. Aynı zamanda barkoddur.


Sipariş Tarihi: Sipariş föyünün kayıt tarihidir.


Geliş Tarihi: Siparişin ineceği lokasyona geliş tarihidir.


Cari Kod: Siparişin verildiği tedarikcinin cari tanım kodudur.


Cari Ünvan: Siparişin verildiği Tedarikcinin cari tanım ünvanıdır.


Lokasyon: Siparişin ineceği lokasyondur.


Toplam: Siparişin fiyat olarak net toplamıdır.


Durum: Siparişin o an ki durumudur.


Açıklama: Sipariş föyü içine girilen belge açıklamasıdır.


Yeni Sipariş Föyü Ekleme:


F9--> Ekle işlemleri takip edilerek veya menünün altında buluna ekle butonuna basıldığında yeni bir sipariş föyü açılabilir.


Fiş No: Yukarıda açıklanıldığı gibi fiş numarası maysoft tarafından otomatik üretilir.


Sipariş Tarihi: Siparişin verildiği tarih, föyün açıldığı tarih ve saat olarak gelir; kullanıcı isterse değiştirebilir.


Geliş Tarihi: Siparişin geliş tarihi de föyün açıldığı tarih olarak gelir. Eğer tedarikci ile bu sipariş için özel olarak konusulan bir tarih varsa bu bölüme girilir. Geliş tarihi iki ayrı bölümden daha değiştirilebilir.


 1. MyaCenter B2B kullanılıyorsa, tedarikçi tarafından internet üzerinden,
 2. Ürün kartlarına geliş tarihi girilmiş ise bu da sipariş geliş tarihini etkileyecektir.  


Belge No: Sipariş föylerine daha önceden bastırıp, baskılı evrak şeklinde bir belge no varsa bu bölüme girilir.


Personel Kodu: Siparişi veren personelin kodudur.


Lokasyon: Siparişin iniş yeridir.


Cari Kod-Ünvan: Sipariş verilen tedarikçinin cari hesap kartının seçildiği alandır.


Ödeme Şekli: Siparişin geneline ait yani aynı sipariş föyünün içindeki tüm ürünleri aynı vade ile alınacaksa bu bölümden seççim yapılır. Myasoft'ta Alım Sözleşmesi girildiğinde, ödeme vadesi girilir. Sözleşmedeki ödeme günü otomatik gelir.


Dip İskontolar: Siparişin tamamındaki ürünlerde geçerli iskonto varsa bu bölümden girilir. Yine Alış Sözleşmesi'nde girilen dip iskonto varsa bu bölüme otomatik olarak cari seçildiği anda gelir.


Sipariş Föyü İçindeki Ürün Satırları Kolon Başlıkları:


Sıra No: Sipariş föyü içinde ürünün sırasını gösterir. Solundaki + ya basılırsa o ürünün MF ve HÜ'nü varsa bu bölümden girilir veya Alış Sözleşmesi'nde varsa otomatik olarak, miktara göre gelir.


Tür: Siparişe çağırılacak ürün kartının alım türünü gösterir.

       

       UK=Ürün Kartı

       HÜ=Hediye Ürün

       MF=Mal Fazlası


Barkod: Sipariş föyü içine barkoddan çağırma yapılabilr. Kullanılan PC de barkod okuyucu bağlı ise bu bölüme gelip ürün barkodu okutulduğunda o ürün sipariş föyü içine çağrılabilir. İstenirse bu bölümde F10 tuşuna basarak ürünler ekranına gidip arama o bölündende yapılabilir. Barkodun ilk hanelerini yazıp Örneğin: 869 yazıp F10 a basılırsa barkodu 869 ile başlayan tüm ürünler ekranda listelemiş olur.


Ürün Kodu: Sipariş föyü içerisine; ürünü, kodu ile çağırabilme alanıdır. Bu bölümde F10 a basılarak ürünler ana ekranına gidilebilir. Ürün kodunun ilk hatırlanan karakterleri yazılıp F10'a basılırsa o karakterlerle başlayan tüm ürünler ekrana getirilir.


Ürün Açıklaması: Sipariş föyü içerisine; ürünü, açıklaması ile çağırabilme alanıdır. Yine bu bölümde F10 a basarak ürünler ana ekranına gidilebilir veya aranan ürünün baş harfleri yazılıp F10'a basılırsa o yazılan karakterdeki tüm ürünler ekrana listelenebilir.


Fiyat Tür: Ürünün alış fiyatı türüdür. 1. Alış Fiyatı, 2.Alış Fiyatı gibi birden fazla alış fiyatı uygulaması var ise bu bölüm kullanılabilir.


Miktar: Satıra girilen ürünün sipariş verileceği miktarın belirlendiği alandır.


Birim: Ürünün ana birimidir.


2.Miktar: Ürünün kart tanımı içine girilmiş 2.Birim Miktarıdır. Yani 2. bir miktar değildir. Koli veya paket içeriğidir.


2.Birim: Ürün kartı tanımı içine girilmiş 2.Birimdir. Koli, Paket, Box gibi.


2. Birim ve 2.Miktar'ların sipariş içinde getirilmesinin amacı; Sipariş aşamasında kaç kolinin kaç adetten oluştuğunu otomatik olarak görüp karar aşamasında yardımcı olmaktır.


Kdv: Alış fiyatının Kdv hariç mi, dahil mi olduğunu gösteren alandır.


Birim Fiyatı: Ana birim üzerinden bir birimin alış fiyatıdır.


1.İsk-6.İsk: Ürün kartı içinde tanımlanan veya bu bölümde elle de girilebilen satır iskontolarıdır. Myasoft kullanıcıya 6 adet satır iskontosu girebilme imkanı sunar.


Kdv: Sipariş içerisinde iki adet Kdv kolonu vardır. Birincisi Dahil- Hariç seçeneği. İkicisi ise Ürünün Alış Kdv Oranı'dır. Alış Kdv Oranı, ürün kartı içerisinde tanımlanır; sipariş föyü içerisinde değiştirilemez.


Toplam: Sipariş satırındaki ürünün iskonto düşülmemiş toplamıdır.


İndirim Tutarı: Toplam satır indirimleri tutarıdır. MF ve HÜ varsa onlarıda hesaba katar.


Tutar: Satırdaki toplam indirimlerin düşülmüş halidir. Satır KDV Hariç tutardır.


Kdv Tutarı: Satırdaki toplam Kdv'dir.


Net Tutar: Kdv Dahil Satır Net Toplam'dır.


Temin Süresi: Siparişi oluşturan ürünlerin, özel temin süresidir.


Satış Fiyatı: Ürünün perakende satış fiyatıdır.


Ödeme Şekli: Siparişin oluşturulan ürünlere ait ödeme vadesidir.


El Terminali: Sipariş föyü içine el terminalinden oluşturulan dosyayı çağrılabilecek menüyü açar.


Text Dosyasından Ürün Çağırma: Dos el terminalleri veya bir şekilde başka bir txt dosyasından ürün çağrılabilecek menüyü açar.


Kaydet (F2) : Şipariş föyünü kaydeder.


Vazgeç (F3) : Sipariş föyünü kaydetmeden çıkar.


Sipariş Föyü İçinde Akıl Küpü:


Sipariş föyüne tedarikçi cari hesap kartı seçildiği anda Akıl Küpü seçilen tedarikciden sipariş edilebilecek ürünler hakkında çeşitli raporlamalar yaparak yardımcı olur.


Yeni bir sipariş föyü açıldığında föy içerisinde bulunan cari hesap bölümüne sipariş verilecek tedarikçi seçildiği anda Akıl Küpü devreye girer.


Bu opsiyonlar iki başlık altında ekrana gelir.


 1. Cari Bazlı
 2. Grup Ağacı Bazlı


Cari Bazlı Opsiyonu: Bu opsiyon seçilip evet tuşuna basıldığında seçilen cari karta bağlı ürünlerin çeşitli bilgilerinin getirildiği bir pencere açılır.


Grup Ağacı Opsiyonu: Bu opsiyonu seçilip evet tuşuna basıldığında grup ağacından seçilen ürünlerin çeşitli bilgilerinin getirildiği bir pencere açılır.


Bu pencerede Ürün Kodu, Ürün Açıklaması, GAS ( Geçen Ayki Satış), BAS (Bu Ayki Satış), OS (Ortama Satış Bir Güne Düşen Ağırlıklı Ortalama.), Fiili Stok (Eldeki Miktar), BM (Bekleyen Sipariş Miktarı), Sipariş Miktarı ( Verilecek Sipariş Miktarı)


Bu veriler sizin için yeterli ise Sipariş Miktarı bölümüne manuel olarak sipariş verilecek miktarlar girilebilir. Altda bulunan Siparişe Aktar tuşuna basılarak da girilen miktarlar sipariş föyüne aktarılabilir.


Lokasyon: Yukarda anlatılan verilerin hangi lokasyona ait olduğunu gösteren bölümdür.


Bunun dışında Sipariş Oluştur kriterinden beş değişik kritere göre otomatik sipariş miktarı da hesaplatılabilir.


Bu kriterler şunlardır;


 1. GAS a göre sipariş oluştur: Sipariş miktarı bölümüne ürünün geçen ayki satışı kadar miktarı siparişe aktarır.
 2. GAS dan BAS farkı kadar sipariş oluştur: Sipariş miktarı bölümüne ürünün geçen ayki satışından bu ayki satışını düşerek kalan miktar kadar sipariş oluşturur.
 3. Eldeki miktarı GAS-BAS a eşitle: Fiili Stok miktarını GAS-BAS a eşitleyerek kalan miktarı siparişe aktarır.
 4. Tarihler arası satış kadar sipariş oluştur: Sizin belirleyeceğiniz iki tarih arasındaki satış kadar sipariş miktarını hesaplar ve aktarır.
 5. Erime gününe göre sipariş oluştur: Fiili Stok miktarı ve ürünün OS ortalama satış oranı hesaplanılarak kaç günlük (EG Erime Gününe göre) stok tutulacağına göre hesaplanan miktar kadar ürün siparişe aktarılır.

İnsörtler – Aksiyon Belgeleri


Kampanya haricinde belirli tarihler arası düzenlenen Alış ve Satış Fiyatı belgeleridir. Eğer bir ürün İnsört kapsamında ise o ürün için girilen daha önceki tüm fiyatlar kullanılamaz ve insört fiyatları değiştirilemez.


İnsört, ürüne fiyat bakımından tam hakimdir. Eğer İnsörtteki bir ürün için, o alış fiyatı dışında bir fiyatla Mal Alım Faturası girilirse; Myasoft aradaki farkı hesaplar ve o cariye FF faturası keser.


Bunun amacı insört dahilinde tedarikçinin firmaya ürünü belirlenen fiyat üzerinden getireceğini taahhüt etmesine rağmen gelen fatura da hata yapmış olduğunu göstermektir.


P.Satış Fiyatı da insört bitimine kadar değiştirilemez. Eğer değiştirilecekse insörtün yetki dahilinde sonlandırılması gerekir.


Yukarıda kampanya haricinde kelimesinin  kullanılmasındaki amaç, kampanya ve müşteri ilişkileri modülü bulunmayan müşterilerinde insört uygulaması kullanabileceklerini göstermektir.


Fiş No : Myasoft tarafından üretilen 13 haneli, EAN 13 barkod formatındaki fiş takip numarasıdır.


Belge No : Kullanıcı tarafından girilen eğer kullanılıyor ise baskılı evrak numarasıdır.


Açıklama : Kullanıcı tarafından, girilen belgeye ait istenen açıklamanın girebileceği alandır.


Başlangıç Tarihi : Belgenin başlayacağı tarih ve saattir. Eğer istenirse ileri tarihli yapılabilir. Akıl Küpü uygulama zamanı geldiğinde kullanıcıyı uyaracaktır.


Bitiş Tarihi : Belgenin sonlanacağı tarih ve saattir. Sonlandırma zamanı geldiğinde Akıl Küpü kullanıcıya sonlandırma uyarısı verecektir. Kullanıcı isterse sonlandırır, isterse uzatabilir. Hiçbirşey yapmaz ise Myasoft sonlandırmış olur.


Lokasyonlar: Belgenin hangi lokasyonlarda uygulanacağını gösterir. Tüm Lokasyonlar için düzenlenebildiği gibi seçilen lokasyonlar içinde insört düzenlenebilir.


Özel Lokasyon Satış Fiyatlarını İptal Et : Bu seçenek kullanıldığı taktirde bazı mağazalarda farklı fiyatlar uygulanıyor ise bunlar iptal edilerek belirlenen insört fiyatı geçerli olacaktır.


Uygula (F4) : Belgeyi günü geldiyse uygular.


Listeyi Sil : Yapılma aşamasındaki belgede seçilen tüm ürünleri silmek için kullanılır.


Yazdır (F8) : Belgeyi yazdırmak için kullanılan butondur.


Kayıt (F2) : Belgeyi kayıt eder.


Vazgeç (F3) : Belgeyi kayıt etmeden çıkar.


Rakip Firma Fiyat Listeleri


Bu bölümden firma, kendi aynı ürünleri satan rakip firmaların, hangi tarihlerde o ürünleri ne durumlarda ne fiyatla sattıklarını yani yaptığı pazar araştırmaları takip edebilir.


Fiş No: Myasoft tarafından üretilen 13 haneli, EAN 13 barkod formatındaki fiş takip numarasıdır.


Belge No: Kullanıcı tarafından girilen eğer kullanılıyor ise baskılı evrak numarasıdır.


Açıklama: Kullanıcı tarafından girilen belgeye ait istediği açıklamayı girebileceği alandır.


Tarih: Üstdeki belgenin kayıt tarihidir.


Kayıt (F2 ): Belgeyi kayıt eder.


Vazgeç (F3 ): Belgeyi kayıt etmeden çıkar.


Talep Föyleri


Tüm lokasyonların yani depo ve mağazaların tedarikçilere veya birbirlerine olan taleplerini yönetebildiği alandır.


Depolar karşılayamadığı mağaza taleplerini talep havuzuna gönderdikten sonra satınalma bölümü de bu fişleri kontrol eder ve bu talebleri tedarikçi siparişine dönüştürür.

Firmalar bu bölümü aktif kullanıp mükemmel bir sipariş sistemi oluşturabilirler.


Teminciye Talep Föyleri :


Genel mantığı sipariş föylerinde olduğu gibidir , Satınalma bölümünün değilde mağaza ve deponuzun direkt olarak teminciye verdiği siparişlerdir.


T – ÖS – SE :


‘T’ föyün Talep olduğunu gösterir. Ve etkin değildir. Bir lokasyonun öneri talebi demektir etkin olması için üstünden F9 veya sağ tuşa basılıp Sipariş Emri Ver yapılmalıdır.‘ÖS’ föyün bir satınalma kullanıcısı tarafından Öneri Sipariş olarak girildiğini gösterir. ‘SE’  Sipariş Emri verilmiş bir föy olduğunu gösterir.


Durum :


Beklemede, siparişin Sipariş Emri verilmiş ama henüz gelmediğini gösterir.


Teslim Edildi, Siparişin tam ve eksiksiz teslim alındığını gösterir.


Eksik Teslim, Siparişin verildiği miktardan eksik olarak geldiğini gösterir.


Talep, Siparişin bir lokasyon tarafından girildiğini gösterir.
Copyright © 2014 by ADAMPOS. All Rights Reserved.