Hammaddeler

Parent Previous Next

Hammaddeler

Yönetim Sistemi ›› Üretim Yönetimi ››

Parent Previous Next


Hammaddeler


Üretim sürecinde kullanılacak olan hammadde ürün kartları bu alandan kaydedilip, hammadde stoklarının ekonomik düzeyde olmasını sağlamak amacıyla bu alandan takibi yapılabilir.  Ekle butonuna tıklanarak veya Sağ TıklaàEkleàHammadde işlemleri takip edildiğinde açılan Yeni Hammadde ekranında standart menü işlemleri yapılıp Kaydet butonuna tıklanırsa Hammadde ürün kartları oluşturulabilir.


Hammadde ürün ekleme standart menü işlemleri, Satın Alma Yönetimi-->Ürünler alanında detaylı olarak anlatılmıştır.

Copyright © 2014 by ADAMPOS. All Rights Reserved.