Finans Yönetimi

Parent Previous Next

Finans Yönetimi

Yönetim Sistemi ››

Parent Previous Next


Finans Yönetimi


 Günlük cari hesap hareketleri, kasa, banka, çek-senet ve personel maaş işlemleri, (kur farklarının hesaplanması) ve takibinin sağlandığı alandır. Bu takipler sonucu finans durum raporlarının sağlıklı bir şekilde oluşturulması sağlanır.


Copyright © 2014 by ADAMPOS. All Rights Reserved.