Depo Yönetimi

Parent Previous Next

Depo Yönetimi

Yönetim Sistemi ››

Parent Previous Next


Depo Yönetimi


Depo Yönetimi, tedarik zinciri içinde yer alan Ürünler'in korunması, stoklanması ve en verimli şekilde ilgili yerlere ulaştırılması işlemlerinin takip edildiği alandır.


Bu föyün amacı; ana depo ve tali depo(lokasyon deposu) personelinin ürün kabul, depolama ve sevk operasyonlarında uymaları gereken çalışma prensiplerini belirlemektir. Belirlenen bu prensiplere uyulması, operasyonu bütün aşamalarında başarıyla yürütebilmek için olmazsa olmaz bir gerekliliktir.
Copyright © 2014 by ADAMPOS. All Rights Reserved.