Demirbaş Yönetimi

Parent Previous Next

Demirbaş Yönetimi

Yönetim Sistemi ››

Parent Previous Next
Demirbaş Yönetimi


Bu bölüm; Demirbaşların takibini rahatlıkla yapabilme imkanı sağlamaktadır. Demirbaş Kartları üzerinde yapılan tanımlamalar ile demirbaşların alış ve satış işlemlerinin muhasebe entegrasyonları yapılabilmektedir.


Zimmet fişi kullanılarak istenilen dönemlere ait amortismanlar fiş üzerine otomatik getirilerek amortisman giderlerinin tek mahsup fişine yada her amortisman gideri için ayrı muhasebe fişine muhasebe entegrasyonları yapılabilmektedir.


Copyright © 2014 by ADAMPOS. All Rights Reserved.